SPORTHAL TER LEIE

In een eerste fase werd de bestaande gymzaal uitgebreid met een volledige nieuwe vleugel. De bruikbare oppervlakte is hierdoor verviervoudigd.
Op de eerste verdieping is een polyvalente ruimte voorzien en ook drie klaslokalen die gebruikt kunnen worden door de nabijgelegen school.
In een tweede fase worden de bestaande kleedkamers, onthaalzone en cafetaria volledig gerenoveerd.

De bestaande verwarmingsinstallatie was volledig verouderd en voldeed niet meer aan de huidige normen van ventilatie en legionella.
Daarom werd geopteerd om volledige nieuwe stookplaats te voorzien tussen de bestaande sportzaal en de nieuwe turnzaal.

Om zo zuinig mogelijk te verwarmen werd geopteerd om een cascadeopstelling te realiseren met een gasabsorptiewarmtepomp en een gaswandketel om de pieken in de winter op te vangen.

Details

Locatie Lauwe
Architect BCQ Architecten
Bouwheer AGB Menen